روکش طبیعی چوب
مشخصات: 0/6mm
Thumbnail
نئوپان
مشخصات: 16mm(ضخامت) × 1830 (عرض) × 2440 (طول) در انواع:
1-درجه A
2-درجه B
3-درجه C
Thumbnail
تخته چندلا

انواع تخته لایه (طول)×(عرض)×(ضخامت)
تخته لایه معمولی 3-30×1220×2440mm
15-30×1600×2440mm
تخته لایه واترپروف(ضد آب) //             //
تخته لایه عایق الکتریکی طبق استاندارد IEC //             //
انواع KP طبق استاندارد IEC //             //
انواع تخته لایه مقاوم به سایش //             //
تولید تخته لایه خم //             //